PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2022.04.05

UAB „LENDERS“ (toliau – Įmonė), kuriai priklauso prekės ženklas “Savi Namai”, yra Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.savinamai.lt/ pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų internetine svetaine. Naudodamiesi internetine svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytų taisyklių.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai internetinei svetainei. Šioje internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas internetines svetaines. Tokios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių internetines svetaines.

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

(a) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
(b) Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
(c) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
(d) Kitais taikomais teisės aktais, kiek tai susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šioje Politikoje nustatytais tikslais.

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

1. Informacija apie Įmonę:

UAB "LENDERS"
Juridinio asmens kodas: 302996838
Buveinės adresas: J. Galvydžio g. 5, Vilnius
Veiklos adresas: Savanorių pr. 1, Vilnius
El. paštas: info@savinamai.lt

2. Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas. Visus su Jūsų duomenų apsauga susijusius prašymus prašome siųsti bendru el. pašto adresu info@savinamai.lt.

3. Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:

3.1. Asmens duomenys
Kai naudojatės mūsų internetine svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

3.2. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote internetinėje svetainėje (toliau – Naudojimo duomenys). Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.
Kai naudojatės internetine svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kiti diagnostiniai duomenys.
Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Internetinė svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą internetinės svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename internetinės svetainės puslapyje ir pan.

3.3. Slapukų duomenys
Internetinėje svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą internetinėje svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų Slapukų politikoje.

4. Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat Asmens duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenų tvarkymo tikslaiRenkami ir tvarkomi Asmens duomenysTeisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindaiAsmens duomenų saugojimo terminai
Užklausos dėl būsto paskolos pateikimo per Svetainę tikslais
 • vardas;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris;
 • norima gauti paskolos suma (dydis).
 • Norimas paskolos terminas
Asmens duomenys tvarkomi siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).Asmens duomenys saugomi 1 (vienus) metus po paraiškos pateikimo dienos. Jeigu sudaroma paslaugų teikimo sutartis su Jumis, asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties įvykdymo dienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. plačiau šios Politikos 5 skyrių).
 • vardas;
 • pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • tel. ryšio numeris.
Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. Jums aiškiai sutikus, jog Įmonė siųs tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kitas naujienas apie siūlomas prekes/paslaugas.Asmens duomenys saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol tokį sutikimą atšauksite.
 • vardas;
 • pavardė;
 • el. pašto adresas.
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Įmonės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. Įmonės panašių paslaugų rinkodarai, kai klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti el. pašto adreso naudojimo panašių paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais (kai el. paštas yra renkamas) ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomens naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę (ERĮ 69 str. 2 d.).Asmens duomenys saugomi iki tokio duomenų tvarkymo pabaigos arba iki asmens nesutikimo su duomenų tvarkymu.
Aplinkybių, kurios gali sukelti teisinių padarinių, įrodymų pateikimo tikslais (vykdant telefoninių pokalbių įrašymą)
 • pokalbių įrašas (telefono numeris, įrašo data, įrašo pradžia ir pabaiga, įrašo trukmė).
smens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. siekiant apsaugoti Bendrovės teises ir teisėtus interesus, t. y. darant telefoninių pokalbių įrašus.Klientų (su kuriais sudarytos paslaugų teikimo sutartys) asmens duomenys saugomi iki sutarties įvykdymo dienos. Kitais atvejais asmens duomenys saugomi 14 dienų nuo pokalbio įrašymo dienos

Asmens duomenis naudojame tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis internetinės svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų grupės įmonės (pagrindinės ar antrinės bendrovės) (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per internetinę svetainę, kad padėtų mums pagerinti internetinės svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.

5. Kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (ADTAĮ 2 str. 1 d.).

Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas tiek el. paštu, tiek telefonu (skambučiu ir/ar SMS žinute).

Vadovaujantis ERĮ 69 str. 2 d., Įmonė, gaudama iš Jūsų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo pačios panašių paslaugų rinkodarai. Jūs turite teisę nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti dėl tokio duomenų naudojimo, kai yra siunčiama kiekviena rinkodaros žinutė Jums.

Taip pat, tam, kad Įmonė pateiktų Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, be šioje Privatumo politikoje nurodytų renkamų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonė taip pat gali rinkti ir panaudoti informaciją apie Jūsų naudojimąsi paslaugomis, operacijų̨ istoriją, įsigyjamas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.) bei kitą informaciją, kurią Jūs pateikėte Įmonei elektroniniais kanalais.

Įmonė nevykdo tokio Asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas(-a) atitinkamai klientų kategorijai.

6. Internetinė rinkodara

Siekiant tobulinti savo svetainę ir siūlomas paslaugas, naudojamės tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis teikiant reklamą internetine. Tokie renkami duomenys nėra naudojami Jus identifikuoti, o tik analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir pritaikant reklamą vartotojams. Toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Vartotojų profiliai kuriami tik kaip anoniminiai ir (arba) pseudonimizuoti profiliai. Jūsų duomenys nėra susiejami su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis.

(a) Šioje svetainėje naudojame skaitmeninės rinkodaros funkciją „Google Ads“, kurią siūlo Google Inc. Slapukų / sekimo technologijų sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perkelta į „Google“ serverį ir pakeista taip, kad šio IP adreso būtų nebeįmanoma aiškiai susieti su asmens duomenimis. Vėliau, trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, įskaitant „Google“, naudodamiesi gauta informacija, talpina reklamos skelbimus, skirtus aplankiusiems mūsų svetainėje. Jeigu nesutinkate su tokia skaitmenine rinkodara, galite pakeisti „Google“ privatumo nustatymus paspaudę čia.

(b) Taip pat šioje svetainėje naudojame “Facebook” pakartotinės rinkodaros žymas ir “Pritaikytos auditorijos” (angl. Custom Audience) paslaugą. Kai lankotės mūsų svetainėje, pakartotinės rinkodaros žymos sukurs tiesioginį ryšį tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. Tokiu būdu „Facebook“ sužino, kad apsilankėte mūsų svetainėje su savo IP adresu. Tai leis „Facebook“ susieti jūsų apsilankymą mūsų puslapiuose su jūsų vartotojo paskyra. Tokiu būdu gauta informacija gali būti panaudota mūsų skaitmeninės rinkodaros tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad mes negauname jokios informacijos apie „Facebook“ perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą. Remdamiesi gautais duomenimis galime efektyvinti skaitmeninę rinkodarą „Facebook“ platformoje ir reklamuoti skelbiamą turinį mūsų svetainės lankytojams. Tokiu būdu surinkti duomenys bus užšifruoti ir perkelti į „Facebook“ bei mums yra anonimiški, pvz., mes negalime matyti atskirų vartotojų asmeninių duomenų. Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tokiu būdu, galite išjungti šią paslaugą paspausdami čia.

7. Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?

Informuojame, kad norėdami, jog suteiktume Jums šioje Politikoje nurodytas paslaugas (kaip numatyta šios Politikos 4 skyriuje), Jūs privalote mums pateikti nurodytus Asmens duomenis.

Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ar naujienlaiškio siuntimo tikslais, tačiau jei pageidausite gauti tokius pranešimus, turite sutikti pateikti nurodytus Asmens duomenis.

8. Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?

Asmens duomenis gauname:

(a) tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums naudojantis mūsų Svetainės paslaugomis.

9. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Bet kuriuo atveju Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus atvejus, jeigu tai įpareigotų atlikti įstatymai.

Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus.

9.1. Paslaugų teikėjai

Asmens duomenų tvarkymui Įmonė turi teisę pasitelkti įvairius duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Įmonės vardu, pvz., duomenų centrai, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, taip pat advokatams, antstoliams, skolų išieškojimo įmonėms. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus

9.2. Susijusios įmonės

Mes taip pat galime dalintis Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką.

9.3. Verslo perdavimas

Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.

9.4. Įstatymų reikalavimai

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) užkirstume kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui; arba d) apsaugotume mūsų nuosavybės teises.

10. Kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės?

Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Įmonėje nėra nagrinėjami.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu info@savinamai.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui. Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo galite paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename iš siunčiamų naujienlaiškių.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:

Jūsų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis Įmonės gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 • (a) prašymas turi būti įskaitomas;
 • (b) prašymas turi būti pasirašytas;
 • (c) prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 • (d) prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 • (e) jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 • (a) Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Įmonės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės darbuotojui;
 • (b) Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • (c) prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 • (d) Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).

Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Įmonės biurą.

Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka

11. Pakeitimai

Įmonė turi teisę pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.

Tipinis pavyzdys

Jei imamo su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito suma būtų 85 000 Eur, kai kredito sutarties trukmė – 30 metų, taikant 5 proc. kintamą palūkanų normą, kurią sudaro 1,99 proc. kredito davėjo nustatyta marža ir 6 mėn. EURIBOR, minimalų kasdienių paslaugų mokestį - 428 Eur per metus, sutarties sudarymo mokestis bankui - 425 Eur, hipotekos įregistravimo mokestį 9 Eur, būsto kredito įmokas mokant anuiteto metodu, bendros kredito kainos metinė norma būtų 5.16 proc., o bendra kredito gavėjo mokama suma būtų – 79 267 Eur, viso paskolos gavėjo mokama suma - 165 169 Eur. Bendras kredito įmokų skaičius - 360 ir įmokos suma – 456 Eur. Minimalus BVKKMN 4.5 %., maksimalus BVKKMN 6.5 %. Trumpiausias paskolos laikotarpis 5 metai, ilgiausias - 30 metų. Atsižvelgiant į atliktą Jūsų kreditingumo ir rizikos vertinimą ar pasirinkus kitokį sutarties terminą bei įmokų mokėjimo dieną, Jums gali būti pasiūlytos ir kitokios sąlygos (pavyzdžiui, metinės palūkanų normos, sutarties ir mėnesio sutarties mokesčio dydis).
Įspėjame, kad Jūs kaip kredito gavėjas rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą, jeigu nevykdysite ar netinkamai vykdysite sudarytą kredito sutartį.

UAB „Lenders“ yra nepriklausomas kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas. Jūsų pagal kredito sutartį vykdymas turės būti užtikrintas nekilnojamo turto hipoteka ir turtas privalės būti apdraustas.